دختر است دیگر...

دختر است دیگر...
گاهی دلش می خواد
بهانه های الکی بگیرد
به هوای آغوش تو
شانه های تو...
که بعد تــو
آرام
خیلی آرام
در گوشش زمزمه کنی:
ببین من عاشقتــــم...

ژوزف اندرسون
/ 4 نظر / 3 بازدید
مصی

و چه مستانه انتظار می کشد این زمزمه عاشقانه را ... و چه عاشقانه مست میشود از شنیدنش[گل]

[تایید]niceee

اصغر معصومی

شعر شدم، قافیه بیداد کرد باقله خوردم، شکمم باد کرد باقله پیچیده‌تر از نیچه بود توی دلم، دل‌دلِ دلپیچه بود انجمن شعر پر از هم/همه من وسط این «همه» و آن «همه» درد شکم دردشناسم نکرد زور زدم، زور خلاصم نکرد "روز موقت" به روز و منتظر حضور شما عزیزان است

ati

are vaghean