خوشبختی..!

آيا سقفی بالای سرت هست؟

نانی برای خوردن

لباسی برای پوشيدن

و ساعتی برای خوابيدن

داری؟آری

نامی برای خوانده شدن

کتابی برای آموختن

و دانشی برای ياد دادن

داری؟آری

بدنی سلامت برای برداشتن سبد يک پيرزن

سخنی برای شاد کردن يک کودک

دهانی برای خنديدن و خنداندن

داری؟آری

لحظه ای برای حس کردن

قلبی برای دوست داشتن

و خدايی برای پرستيدن

داری؟آری

پس خوشبختی ،بسيار خوشبخت...

/ 8 نظر / 3 بازدید
لرد

سيومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم !

لرد

دومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم !!

لرد

اولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل !!

لرد

يه چيزو جا انداختی .... داشتن يه دوست خوب ... يکی که تو لحظات بد و خوب در کنارت باشه ... دقيقا مثل خودت ... خيلی ماهی ... شاد باشی شادی جون ...

نرگس

سلام.بلاگ قشنگی داری.

امير

سلام ممنون که اومدی از لطفت ممنون آپ کردی خبرم کن ببخشید که اومدنم دیر شد این چند روزه اوضام بد جوری به هم ریخته واسم دعا کن

دخترای کو چه پشتی

میروم خسته و افسرده و زار سوی منزلگه ویرانه خویش. به خدا میبرم از شهر شما دل شویده و دیوانه خویش. میبرم تا در آن نقطه دور شستشویش دهم از رنگ گناه. شستشویش دهم از لکه عشق زین همه خواهش بیجا و تباه میبرم تا ز تو دورش سازم ز تو ای جلوه امید محال میبرم زنده بگورش سازم تا از این پس نکند یاد وصال ... خيلی جالب بود قبول دارم ممنون بوسسسسسسسسسسسسس

پيام

سلام.شايد خوشبختی اينها باشه شايد هم نه....