میخواهم ببارم...

از قوی بودن خسته ام
دلم یک شانه میخواهد، محکم !
تکیه دهم به آن،
بی خیاااااااااال همه دنیا
و دلتنگی هایم را ببارم..........

/ 4 نظر / 3 بازدید
ميثم

سلام

محمد

........♥#########♥ .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........سلام.........♥##############♥ ...........................♥###########♥ ..........خوبي...........♥#########♥ ...............................♥#######♥ ....وب قشنگي داري ......♥#####♥ ...................................♥###♥ ...به ماهم سر بزن............♥#♥ .......................................♥ ..............منتظرم.................♥ ........................................♥ ......اگه با تبادل لينک موافقي....♥ ...............................

غریبه

شادی جان عالی بود به دل میشینه [قلب]