....

حاکمی به مردمش گفت: صادقانه مشکلات را بگویید.
حسن نزد حاکم رفت و گفت:
گندم و شیر که گفتی چه شد؟مسکن چه شد؟ کار چه شد؟
حاکم گفت: ممنونم که من را آگاه کردی همه چیز درست میشود.
یکسال گذشت...
حاکم گفت: صادقانه مشکلاتتان را بگویید.
کسی چیزی نگفت. کسی نگفت گندم و شیر چه شد!کار و مسکن چه شد!!
تنها از میان جمع کسی گفت:
حــــــــــسن چه شد ؟!!

/ 14 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مصی

پس تو هم صادقانه مشکلاتت رو بگو!!!!...[نیشخند]

من کجا ایرانی ام من که با دین عرب آمیخته ام کیش و آیین را به تازى باخته ام من که زرتشت کهن را داده ام جاى آن قر آن تازى دیده ام من کجا ایرانیم؟ من که نامم نام تازى گشته است گه غلام این و گه آن گشته است میروم مشهد به پا بوس رضا گرچه فردوسى همانجا خفته است من کجا ایرانیم ؟ من که تاج شاهیم چون رفته است جاى آن عمامه بر سر رفته است من که جشنم جاى نوروز و سده عید فطر و عید قربان گشته است من کجا ایرانیم ؟ من که بر گوشم چو روحم خسته است زاهدى بانگ اذان را گفته است بر سر هفت سین من هر نوبهار جاى شهنامه چو تازینامه است من کجا ایرانیم ؟ من که از دستم زبانم رفته است آن شکر شیرین نباتم رفته است من که از پارسى به فارسى تن دهم چون عرب با واژه ام بیگانه است من کجا ایرانیم ؟ من که قلبم با عزا پر گشته است با غم بیگانه دل آغشته است من که با اشک و غم و سینه زنى شور و شادى از برم گم گشته است من کجا ایرانیم ؟ من که خرمدین ز یادم رفته است مهر میهن از روانم رفته است گرچه از بانگ خروس تابانگ شب حلق من الله اکبر گفته است من کجا ا

من کجا ایرانیم ؟ من که خرمدین ز یادم رفته است مهر میهن از روانم رفته است گرچه از بانگ خروس تابانگ شب حلق من الله اکبر گفته است من کجا ایرانیم ؟ من کجا ایرانیم تا فتنه است خاک میهن در کف بیگانه است من کجا ایرانیم تا میهنم اینچنین بى یار و یاور گشته است من کجا ایرانی ام؟

متحیر

چه بد کـردی شکستی بـال عشقـم! ربـــودی زان لبــــم مــه خـال عشقم گوزومدن دوشمه سن هر نئیله سنده آغیـــز چالمــاز آجی گئت بـال عشقم بــه صــبح بیـــوه مانــــد قیــل وقـالت شب پیـــرم چـو یـوسف حـال عشقم زولیخا باش چیخارماز قوش بئیین دیـر! داغیتمـاز کوینه یین قـورد چال عشقم

دانش

خيلي باحال بود يه سر به ما بزن

رامین

سلام وبت خیلی قشنگ بود آفرین رامین هستم خوشحال میشم بهم سر بزنی بای..........

محمد

........♥#########♥ .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........سلام.........♥##############♥ ...........................♥###########♥ ..........خوبي...........♥#########♥ ...............................♥#######♥ ....وب قشنگي داري ......♥#####♥ ...................................♥###♥ ...به ماهم سر بزن............♥#♥ .......................................♥ ..............منتظرم.................♥ ........................................♥ ......اگه با تبادل لينک موافقي....♥ ...............................

محمد

هی تو دختره بلا لینکت کردم