اگر روزمرگی را تغییر ندهی...


اگر روزمرگی را تغییر ندهی
اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی ،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی .
تو به آرامی آغاز به مردن میکنی
اگر از شور و حرارت ،
از احساسات سرکش ،
و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی‌دارند ،
و ضربان قلب‌ات را تندتر می‌کنند ،
دوری کنی ...
تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی...
/ 6 نظر / 3 بازدید

[تایید]

مینو

آخجون بالاخره ثبت شد هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا[قهقهه][هورا]

مصی

موافقم ... گاه به شدت این درون مردگی را حس میکنم ... کاملا

مصی

موافقم ... گاه به شدت این درون مردگی را حس میکنم ... کاملا