سلام!!

هان؟

هان؟

آهان!!04.gif

سلام

بالاخره بعد از رنج ها و زحمت های بسيار من برگشتم!!
امتحان ها بد نبودن...همگی دست در دست هم داديم و نمره ای قابل قبول گرفتيم05.gif!!ولی چه روزهای باحالی بودا!!کلی خنديدیم!

ولی اين امتحانات با سر درد،کمر درد،پا درد هم همراه بود!

سر درد وقتی ميگرفتم که به خاطره  تقلب ميگرفتنم و ميبردن نصيحت ميکردن!ما که شانس نداشتيم از همون اول هر کس که تقلب ميکرد منو ميگرفتن!حالا مگه باور ميکردن؟!هر چی ميگفتم باور کنين ،جونه اين معلممون که عزيزترين شخصه واسم ،من تقلب نکردم هيچکی باور نميکرد!(ميگم چرا اين روزای آخری معلممون حالش خيلی بد بود،احتمالا داشته میمرده33.gif)

کمر درد واسه اينکه به خاطره شانس زيادی که من داشتم و البته هنوزم دارم در شعاع ۱۰ کيلومتريه صندليه من هر چی خنگ بود نشسته بودن15.gifمنم نه که همه نمره هام ۲۰ شدن 14.gif،انقدر خودکار کردن تو کمرم اينجوری شدم!آخه يکی نيست که بگه توغللللللللللللللللللللللللللط ميکنی که درس نميخونی !!

پا درد هم از اونجايی که از مدرسه تا خونه پياده ۱۰ دقيقه بيشتر راه نيست،ولی من به لطفه دوستهام ۸:۳۰ که امتحان تموم ميشد ۱۱ اينجورها خونه بودم، گرفتم!(....به خدا اقفالم ميکردن من خودم که نميخواستم17.gif)

ولی تو اين چند وقت خبر خوبی که شنيدم اين بود که تو کارنامه معدل نميذارن01.gifحالی کردما!!عجب شانسی آوردم04.gif(گند زدييييييييييييييم!)

چقدر چرت و پرت گفتم!مثلا ميخواستم يه آهنگم بنويسم!مهم نيست...واسه آپه بعدی!

فعلا بابای!

/ 25 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شادی.دوست تو

سلام شادی خوبم خوبی خانومی؟؟ خوشحالم که امتحاناتت تموم شده اميدوارم اونقدر ها هم که فکر می کنی خراب نکرده باشی ولی آپ باحالی بود مرسی به يادم بودی گلم باز هم پيشم بيا

حسين دلفان

سلام شادی جونی خوبی امتحانت تموم شده و اومدی آپش کردی ولی به ما نگفتی عيبی نداره منم بدون اجازه وارد شدم و خط خطی کردم وبلاگتو...ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ -------------ــــــــ- دلت سبز و بهاری فدات ياحق

حسام

به من ميگی خر؟ تو کجايی هستی؟؟؟؟؟؟دليل پا دردتم ميدونم چيه!مطمئنی دوستات اغوات کردن؟؟(به قول تو اقفال!!!) همه ی امتحانامو گند زدم اسم امتحانو نيار راستی آپم(از اردومون نوشتم) بيايا بابای

شکيبا

ببخشيد شما ساعت چند تشريف ميبردين سر جلسه که ۳۰/۸ امتحانتون تموم می شد

مهرناز

باز هم همه ی امتحاناتو ۲۰ گرفتی

ارمين

ان ترين ادم رو زمينی