دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

سفر بخیر

_"به کجا چنین شتابان؟"

گون از نسیم پرسید

_"دل من گرفته ز اینجا,

هوس سفر نداری

ز غبار این بیابان؟"

_"همه ارزویم ,اما

چه کنم که بسته پایم..."

_"به کجا چنین شتابان؟"

_"به هر آن  کجا که باشد , به جز این سرا سرایم..."

_"سفرت بخیر اما تو و دوستی خدا را

چو از این کوِیر وحشت به سلامتی گذشتی,

به شکوفه ها, به باران ,

برسان سلام مارا..."

(شفیعی کدکنی)

*به ١٠٠٠ نفر کامنت گذاشتم که من برگشتم فقط ۶ نفر بهم سر زدن! آدم دوستاشو اینجا میشناسه!!

   + شادی - ۱:۱۸ ‎ب.ظ ; ٥ خرداد ۱۳۸٧