دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

هوا سرد است...

هوا سرد است

باد می وزد

و در گوشه ای از این غریبستان

کودکی با دستهای پينه بسته

به اشک و زاری

رهگذران ناشنوا را

برای خريد بسته ای کبریت

به اشک و زاری فرياد می زند

هوا سرد است 

رهگزران با چشم ها و گوش های بسته می گريزند

 اشکی می ریزد

کودکی تنهاست

پس مهربانی کجاست ؟

انسانیت در کدام فراموشخانه به خواب فرورفته ؟

 

 

   + شادی - ۱:۱۳ ‎ب.ظ ; ٩ خرداد ۱۳۸٦