دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

فروغ

*عاشقانه*

ای شب از رويای تو رنگين شده

سينه از عطر توام سنگين شده

ای به روی چشم من گسترده خويش

شادی ام بخشيده از اندوه بيش

همچون بارانی که شويد جسم خاک

هستی ام زآلودگی ها کرده پاک

 

ای تپش های تن سوزان من

آتشی در سايه ی مژگان من

ای ز گندمزارها سرشارتر

ای ز زرين شاخه ها پر بارتر

ای در بگشوده بر خورشيدها

در هجوم ظلمت ترديدها

با توام ديگر زدردی بيم نيست

هست اگر،جز درد خوشبختيم نيست

 ای دلتنگ من و اين بار نور؟

هايهوی زندگی در قعر گور؟

ای دو چشمانت چمن زاران  من

داغ چشمت خورده بر چشمان من

پيش از اينت گر که در خود داشتم

هر کسی را تو نمی انگاشتم

 

درد تاريکيست درد خواستن

رفتن و بيهوده خود را کاستن

سر نهادن بر سيه دل سينه ها

سينه آلودن به چرک کينه ها

در نوازش،نيش ماران يافتن

زهر در لبخند ياران يافتن

زر نهادن در کف طرارها

گم شدن در پهنه ی بازارها

 

آه!ای با جان من آميخته

ای مرا از گور من انگيخته

چون ستاره،با دو بال زرنشان

آمده از دوردست آسمان

جوی خشک سينه ام را آب تو

در جهانی اين چنين سرد و سياه

با قدمهايت قدمهايم به راه

 

ای به زير پوستم پنهان شده

همچو خون در پوستم جوشان شده

گيسويم را از نوازش سوخته

گونه هام از هرم خواهش سوخته

آه،ای بيگانه با پيراهنم

آشنای سبزه زاران تنم

آه،ای روشن طلوع بی غروب

آفتاب سرزمين های جنوب

آه، آه ای از سحر شادابتر

از بهاران تاره تر سيراب تر

عشق ديگر نيست اين،اين خيره گيست

چلچراغی در سکوت و تيرگيست

عشق چون در سينه ام بيدار شد

از طلب پا تا سرم ايثار شد

 

اين دگر من نيستم،من نيستم

حيف از آن عمری که با من زيستم

 

ای تشنج های لذت در تنم

ای خطوط پيکرت پيراهنم

آه ميخواهم که بشکافم زهم

شادی ام يک دم بيالايد به غم

آه، می خواهم که برخيزم زجای

همچو آبی اشک ريزم،هايهای

ای دلتنگ من و اين دود عود؟


در شبستان،زخمه های چنگ و رود؟

اين فضای خالی و پروازها؟

اين شب خاموش و اين آوازها؟

 

ای نگاهت لای لای سحربار

گاهواره کودکان بی قرار

ای نفس هايت نسيم  نيم خواب

شسته از من لحظه های اضطراب

خفته در لبخند فرداهای من

رفته تا اعماق دنياهای من

 

ای مرا با شور شعر آميخته

اينهمه آتش به شعرم ريخته

چون تب عشقم چنين افروختی

لاجرم شعرم به آتش سوختی

فروغ فرخزاد

 

 

 

 

   + شادی - ٥:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۸ فروردین ۱۳۸٦