دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

تولد!

چه زود گذشت!
انگار همين چند روز پيش بود با اين جمله ی تکراری داشتم آپ می کردم:

                              تولدم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــبارک!!!

   + شادی - ٩:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱ اسفند ۱۳۸٥