دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

کريسمس مبارک!

هرگاه به مسيح می انديشم

همواره او را نوزادی در اصطبل ميبينم

که برای اولين بار به چهره ی مريم مينگرد...

و يا آنکه به صليب کشيده شده

و برای آخرين بار به چهره ی مريم مينگرد...!

merry christmas

   + شادی - ٤:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳ دی ۱۳۸٥