دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

...!

اگر مغز ما آنقدر ساده بود که ميتوانستيم آن را درک کنيم,

آن وقت آنقدر احمق بوديم که به هيچ وجه نميتوانستيم آن را درک کنيم..!

(يوستاين گاردر)

   + شادی - ٤:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱٧ آبان ۱۳۸٥