دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

 

عشق کور نیست همه چیز را می بیند  ولی چون همه چیز را می بیند

                                  خیلی چیزها را نادیده میگیردچشمک   

                                     

   + شادی - ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ ; ٢٢ تیر ۱۳۸٤