دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

 

شخصی رو به سنگها گفت:

انسان باشيد!
سنگی پاسخ داد:

هنوز به اندازه ی کفايت سخت نشده ايم ...!

من برگشتم!!!ولی دوباره ميرم

خوش باشين...نظرم يادتون نره!بای.

   + شادی - ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ ; ٢٤ تیر ۱۳۸٥