دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

شادمهر عقيلی

بی تو ,تو اين شب های بد گريه ام ديگه در نمياد.حرف غم انگيزه دلم جز تو کسی رو نميخواد.

از چی بگم تا دل من لحظه ای آروم بگيره.ديوه سياهه غصه ها توی کدوم شب می ميره؟!

از چی بگم وقتی دلم.از دل تو دور ميمونه.وقتی که قلبه پاکه تو هيچی ازم نميدونه...

ميخونم به خدا ميخونم.از چشمهای معصومه تو حرفهای تورو.ميدونم به خدا ميدونم.اون که جدا کرده روحمو قلبه تورو...(۲)

خب!ما تا ۱يا۲هفته ديگه ميريم مسافرت دوباره. تا...نميدونم!ولی هر وقت تونستم آپديت ميکنم...اين آهنگم مطلب نداشتم اينو نوشتم ولی قشنگه...!مرسی بهم سر ميزنين...بابای

   + شادی - ٧:۱٤ ‎ب.ظ ; ۸ تیر ۱۳۸٥