دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

 

تو اگر ميدانستی

که جه دردی دارد!

که چه رنجی دارد!

خنجر از دست عزيزان خوردن

از من خسته نمی پرسيدی

که ای دوست!

چرا تنهايی..؟!

 

   + شادی - ٤:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥