دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

friends like...

Friends are like puzzle pieces.

If one goes away,that piece can never be replaced & the puzzle will never be whole again....You are a piece i will keep FOREVER...

دوستها مثل تيکه های پازل هستند اگه يکيشون گم بشه اون تيکه ديگه هيچوقت بر نميگرده و اون پازل ديگه هيچوقت کامل نميشه...تو اون تيکه هستی و من برای هميشه نگهت ميدارم...

   + شادی - ٢:۳٦ ‎ب.ظ ; ٢ اردیبهشت ۱۳۸٥