دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

 

اينم يه آهنگ از بنيامين...اسمشو نميدونم ولی فوق العاده اس...!!!:

يه عاشق...بی قايق...تو دريا...چشماشو...ميبنده...تو رويا...من عاشق...بی قايق...تو دريا ميميرم...چشمامو ميبندم...بی رويا ميميرم.

ميرم و ميميرم آسوده ميشم از عشق...ميرم و ميميرم...جشن تولده مرگمو برای تو...زير آب ميگيرم.

يه زيبا.نگاهش.به موجها...يه عاشق. بی ساحل.تودريا....

پريای دريا...من امشب ميميرم...از عشق...يه زيبا...من امشب ميميرم.

ميرم و ميميرم.آسوده ميشم از عشق...ميرم و ميميرم...جشن تولده مرگمو برای تو...زير آب ميگيرم.

يه عاشق.من عاشق.بی قايق.تو دريا...چشمامو ميبندم.بی رويا...

يه زيبا نگاشو چه آروم...به موجها ميدوزه...يه عاشق.بی ساحل.تو دريا.چه تنها ميسوزه...

ميرم و ميميرم آسوده ميشم از عشق...ميرم و ميميرم...جشن تولده مرگمو برای تو...زير آب ميگيرم.

                              ساله خوبی داشته باشين!!!

   + شادی - ٢:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱٥ فروردین ۱۳۸٥