دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

سال نو مبارک...

     سر سبزترین بهار تقدیم تو باد

                                                        آواز خوش هزار تقدیم تو باد

     گویند که لحظه ای ست روئیدن عشق

                                                         آن لحظه هزار بار تقدیم تو بادقلب

   + شادی - ۳:۳٦ ‎ب.ظ ; ٢ فروردین ۱۳۸٤