دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

گل عشق

بهاری و پر از عطر گل یاس

دلی داری که چون گلشن پر احساس

منون تشویش و اندوه زمانه

دل دیوانه ی مرا تو بشناس

   + شادی - ٦:٥۱ ‎ب.ظ ; ٢٤ مهر ۱۳۸۳