دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

 

امروز روزه تولده يکی از بهترين دوستم استالبته قراره کيک رو بعد از ماه

رمضان بدهاز طرف من همه ی بروبچس تولده دوستم دعوتنآدرس هم

يادداشت کنيد:خونشون اول که می ریمی رسی به يک خيابونبعدش

يه کوچه ی پهنهبعد خونشون مشخصهاخه به ديواره خونشون يه در

وصلکردنخلاصه ما منتظريمولی از همه ی اينها بگذريمبايد يه چيزي بگم:

ارغوان جان تولت مبارک

نظر يادتون نره!!!

   + شادی - ٢:٥٤ ‎ب.ظ ; ٢٧ مهر ۱۳۸٤