دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

بغض

دردناکترین لحظه زمانیه که انقدر بغضتو نگه داشتی که وقتی موقعیتشم پیش میاد که بخوای خالیش کنی نتونی! اونوقته که مثله یه غده ی سرطانی تو گلوت گیر میکنه...

   + شادی - ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ ; ٦ شهریور ۱۳٩٥