دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

 

Pretty - little - liar

   + شادی - ٩:٢۱ ‎ق.ظ ; ٢٤ آبان ۱۳٩٤