دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

بدون عنوان !!

مرد گفت : دوستم داری؟

زن چیزی نگفت...

مرد "دوستم" را نگفت

- داری؟

زن سر تکان داد.

 مرد گفت:

- بگو !

زن آرام گفت:

 - دارم.

مرد با خود گفت: تفتیش فکر خوب نیست.

و فهمید چیزی ترک برداشته اما دیده نمی‌شه.

مثل سرامیک زیر کمد دیواری.

میدانی ترک برداشته اما نمیتونی‌ نشانش بدی‌.

مرد گفت:

- خدا نگهدار

زن گفت:

- خدافظ

   + شادی - ۱:٥۱ ‎ب.ظ ; ٢٢ امرداد ۱۳٩۳