دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

دلتنگم !

من یاد گرفته ام

" دوست داشتن دلیل نمی خواهد ... "

ولی نمی دانم چرا

خیلی ها ...

و حتی خیلی های دیگر ...

می گویند :

" این روز ها

دوست داشتن

دلیل می خواهد ... "

و پشت یک سلام و لبخندی ساده

دنبال یک سلام و لبخندی پیچیده

دنبال گودالی از تعفن می گردند !!!

   + شادی - ٧:٤۸ ‎ب.ظ ; ۳ شهریور ۱۳٩۱