دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

اگر روزمرگی را تغییر ندهی...


اگر روزمرگی را تغییر ندهی
اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی ،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی .
تو به آرامی آغاز به مردن میکنی
اگر از شور و حرارت ،
از احساسات سرکش ،
و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی‌دارند ،
و ضربان قلب‌ات را تندتر می‌کنند ،
دوری کنی ...
تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی...

   + شادی - ۳:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱٤ خرداد ۱۳٩۱