دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

 

آشنايی يک اتفاق است اما فراق يک قانون

   + شادی - ۱:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱ مهر ۱۳۸٤