دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

چه سخته...

چه سخت است خندان نگهداشتن لبها
در زمان گریستن قلبها,
و تظاهر به خوشحالی
در اوج غمگینی...
و چه دشوار و طاقت فرساست
گذراندن روزهای تنهایی,
در حالی که تظاهر می کنی

هیچ چیز

برایت

اهمیت

ندارد...!!!

   + شادی - ٤:۳۳ ‎ق.ظ ; ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠