دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

عشق ...

عشق من !

از اختیارمان خارج است

منو تو یکی‌ شدیم...

چیزی همانند سکوت

چیزی همانند پرواز

چیزی همانند احساس

چیزی همانند تو

درونم حاکم‌ است...

اه!!!!

ایراد کلمات اینجاست

هیچ چیز را کامل بیان نمیکنند...!

   + شادی - ۱:۱٠ ‎ق.ظ ; ۳ بهمن ۱۳۸٩