دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

پرنده مردنی است.

دلم گرفته است

دلم گرفته است

 

به ایوان می روم و انگشتانم را

بر پوست کشیده ی شب می کشم

 

چراغهای رابطه تاریکند

چراغهای رابطه تاریکند

 

کسی مرا به افتاب

معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به مهمانی گنجشکها نخواهد برد

پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مردنی ست

 

فروغ فرخزاد

   + شادی - ۸:۳٩ ‎ب.ظ ; ٢۱ شهریور ۱۳۸٤