دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

انسان پیدا کنید!!!!

شیطان عاشق خدا بود

 می خواست تنها عاشقش باشد

 فریاد زد !!

 خدا نفهمید...

 خدا بزرگ بود

می خواست عاشقی کند …

 آدم را آفرید!

سالها پیش آدم خدا را از یاد برد …

آدم عاشق شیطان شد !

 این وسط خدا تنها ماند …

 به همین سادگی....

 روزگاریست شیطان فریاد میزند:

انسان پیدا کنید سجده میکنم!

اما گویا انسانی دیگر وجود ندارد...

   + شادی - ٩:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۱ مهر ۱۳۸٩