دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

عید!

یعنی باید باور کنم که به این زودی عید شد؟؟!!تعجب چه ترسناک زود گذشت!!!نگران

من که سال تحویل با چمدونه لباسهام تو ماشین در حال اسباب کشی به خونه ی جدیدمون بودم!!نیشخند خدا به خیر کنه امسال رو!!

به هر حال همه چی خوب باشه تو ساله جدید و  امیدوارم همش اتفاقای جالب و خوب بیفته که انقدر از یکنواختی دربیاد!!لبخند

ضمیمه: خودمونیما! آلمانی چه زبان چرت و سختیه!!!سبز

عیدتون مبارک!!ماچماچ

   + شادی - ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ ; ٢ فروردین ۱۳۸٩