دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

 

چشمان مرا به چشمهایش گره زد

بر زندگی ام رنگ غم و خاطره زد

او رفت ولی نه طبق قانونه وداع

یکبار فقط به شیشه ی پنجره زد...

   + شادی - ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ ; ٦ شهریور ۱۳۸٤