دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

زندگی چیست؟

زندگی چیست؟

خیابان یک طرفه ای است که راه برگشت ندارد.

بازی شطرنجی است که لحظه ای کیش و لحظه ای مات می شود.

قصه ی عاشقی است که بیگناه به حبسی ابد محکوم می شود.

   + شادی - ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱ شهریور ۱۳۸٤