دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

 

عشق با یک نگاه شروع می شود.

با یک لبخند شکل می گیرد.

با یک بوسه اوج می گیرد.

و با چند قطره اشک به پایان میرسد...

   + شادی - ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; ٢٩ امرداد ۱۳۸٤