دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

» بدون عنوان :: ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٦
» تولد ۲۵ سالگیم :: ۳ اسفند ۱۳٩٥
» توان ماندن :: ٢٢ دی ۱۳٩٥
» یک سال ۴ ماه و ۱۶ روز :: ٥ آذر ۱۳٩٥
» سکوت :: ۱ آبان ۱۳٩٥
» بغض :: ٦ شهریور ۱۳٩٥
» خود درگیری :: ٥ اردیبهشت ۱۳٩٥
» هیچ تصمیمی یک شبه گرفته نمیشه... :: ٧ بهمن ۱۳٩٤
» تعطیلات کریسمس را چگونه گذروندین؟ :: ۱٤ دی ۱۳٩٤
» عشق :: ٧ آبان ۱۳٩٤
» ٢٢ مهر ۱۳٩٤ :: ٢٢ مهر ۱۳٩٤
» خلایق هرچی‌ لایق !! :: ٦ آبان ۱۳٩۳
» حرفهای گفته و نگفته :: ۱٥ مهر ۱۳٩۳
» آنچه گذشت... :: ٢۸ امرداد ۱۳٩۳
» بدون عنوان !! :: ٢٢ امرداد ۱۳٩۳
» ٧ امرداد ۱۳٩٢ :: ٧ امرداد ۱۳٩٢
» یه دختر... :: ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» حرف مردم :: ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» ...... :: ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» خانهٔ کودکی :: ٦ فروردین ۱۳٩٢
» تلخ ولی حقیقت :: ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» شما کدوم هستین؟! :: ۸ آبان ۱۳٩۱
» فصل عاشقی... :: ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» دلتنگم ! :: ۳ شهریور ۱۳٩۱
» میخواهم ببارم... :: ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» اگر روزمرگی را تغییر ندهی... :: ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» دختر است دیگر... :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ای زن ! :: ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» ♥حرف های ناگفته از علی لهراسبی♥ :: ٢٧ اسفند ۱۳٩٠
» می‌دونی تا کی زنده‌ای؟ :: ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
» پروین اعتصامی, محتسب :: ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
» دلتنگـــی :: ۱۱ بهمن ۱۳٩٠
» :) :: ٢٩ دی ۱۳٩٠
» مسلمانی به این چیز ها نیست! :: ۸ دی ۱۳٩٠
» ۱۸ آذر ۱۳٩٠ :: ۱۸ آذر ۱۳٩٠
» .... :: ٦ آذر ۱۳٩٠
» عشق لازم! :: ٢٧ آبان ۱۳٩٠
» معین :: ۱٥ مهر ۱۳٩٠
» آغوشت..! :: ۳٠ شهریور ۱۳٩٠
» دلتنگ :: ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
» شاملو... :: ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
» ٢٧ تیر ۱۳٩٠ :: ٢٧ تیر ۱۳٩٠
» کاشت محصول!!! :: ٢ تیر ۱۳٩٠
» آدمهای ساده :: ۱٢ خرداد ۱۳٩٠
» چه سخته... :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» زن که باشی... :: ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» خانة دوست اینجاست... :: ۱۳ فروردین ۱۳٩٠
» نوروز :: ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
» :: ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
» تولد :: ۱ اسفند ۱۳۸٩
» عشق ... :: ۳ بهمن ۱۳۸٩
» ۱٦ دی ۱۳۸٩ :: ۱٦ دی ۱۳۸٩
» ٧ آذر ۱۳۸٩ :: ٧ آذر ۱۳۸٩
» مغز اقتصادی به این میگن:|‌ :دی :: ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» قصه ی دوباره :: ۳٠ مهر ۱۳۸٩
» انسان پیدا کنید!!!! :: ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» .....!! :: ۳٠ شهریور ۱۳۸٩
» تولد!!! :: ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
» جنبش واژه زیست :: ٢۱ امرداد ۱۳۸٩
» مرد خوشبخت :: ۱ امرداد ۱۳۸٩
» هرگز با خودت قهر نکن... :: ۸ تیر ۱۳۸٩
» Alive :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» عید! :: ٢ فروردین ۱۳۸٩
» نگذار که به آرامی بمیری... :: ۱٢ اسفند ۱۳۸۸
» متشکرم، پائولو کوئلیو :: ٥ آذر ۱۳۸۸
» ایران:(( :: ۱٧ مهر ۱۳۸۸
» خوبی و بدی :: ٢٧ امرداد ۱۳۸۸
» کنکور :: ٢ امرداد ۱۳۸۸
» ...! :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» عدالت :: ۸ فروردین ۱۳۸۸
» جهان سومی :: ٧ بهمن ۱۳۸٧
» قصه... :: ٢۸ آذر ۱۳۸٧
» زنجیر عشق :: ٢۳ آبان ۱۳۸٧
» احساس :: ٢۳ مهر ۱۳۸٧
» ۳۱ شهریور ۱۳۸٧ :: ۳۱ شهریور ۱۳۸٧
» کثیف!!! :: ۱٥ شهریور ۱۳۸٧
» توللللللللد !!! :: ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
» بازیه زندگی :: ٦ شهریور ۱۳۸٧
» دیدی؟! :: ٢٢ امرداد ۱۳۸٧
» اولین آپه این وبلاگ! :: ۱٦ امرداد ۱۳۸٧
» سفر بخیر :: ٥ خرداد ۱۳۸٧
» سلاااااااااااااااااااام!!!!!!!! :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» Question & God :: ٧ دی ۱۳۸٦
» In Pieces :: ۱۸ مهر ۱۳۸٦
» فريدون فروغی :: ٢۸ امرداد ۱۳۸٦
» ....! :: ٢٥ تیر ۱۳۸٦
» مادر... :: ۱٤ تیر ۱۳۸٦
» نيازم،نگاهت... :: ۱٩ خرداد ۱۳۸٦
» هوا سرد است... :: ٩ خرداد ۱۳۸٦
» ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
» ....!! :: ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» فروغ :: ۱۸ فروردین ۱۳۸٦
» تو یعنی ... :: ۱٤ اسفند ۱۳۸٥
» تولد! :: ۱ اسفند ۱۳۸٥
» خوشبختی..! :: ٢٧ بهمن ۱۳۸٥
» سلام!! :: ٢۸ دی ۱۳۸٥
» کريسمس مبارک! :: ۱۳ دی ۱۳۸٥
» بابای! :: ۱٥ آذر ۱۳۸٥
» فروغ فرخزاد :: ٢٦ آبان ۱۳۸٥
» ...! :: ۱٧ آبان ۱۳۸٥
» دوستت دارم! :: ٧ آبان ۱۳۸٥
» ٢٤ مهر ۱۳۸٥ :: ٢٤ مهر ۱۳۸٥
» تو نيز زمين و آسمان را کفر می گويی... :: ۱٤ مهر ۱۳۸٥
» يک ساعت ويژه :: ٤ مهر ۱۳۸٥
» ..... :: ٢٧ شهریور ۱۳۸٥
» پرنده فقط يک پرنده بود... :: ۱٢ شهریور ۱۳۸٥
» دوستت دارم! :: ۱٤ امرداد ۱۳۸٥
» ٢٤ تیر ۱۳۸٥ :: ٢٤ تیر ۱۳۸٥
» شادمهر عقيلی :: ۸ تیر ۱۳۸٥
» پائولو کوئيلو :: ٢٢ خرداد ۱۳۸٥
» ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
» why do we close our eyes...?? :: ٢۸ فروردین ۱۳۸٥
» ۱٥ فروردین ۱۳۸٥ :: ۱٥ فروردین ۱۳۸٥
» عيدتون مبارک :: ٢٩ اسفند ۱۳۸٤
» سلام....چطوری؟؟؟!! :: ٢٦ اسفند ۱۳۸٤
» ٩ اسفند ۱۳۸٤ :: ٩ اسفند ۱۳۸٤
» ۱ اسفند ۱۳۸٤ :: ۱ اسفند ۱۳۸٤
» linkinpark(In the end :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٤
» خلقت زن :: ٤ بهمن ۱۳۸٤
» ٢۸ دی ۱۳۸٤ :: ٢۸ دی ۱۳۸٤
» numb :: ۱٥ دی ۱۳۸٤
» کريسمس مبارک! :: ٤ دی ۱۳۸٤
» من و خدا :: ۱ دی ۱۳۸٤
» ٩ آذر ۱۳۸٤ :: ٩ آذر ۱۳۸٤
» ٢٠ آبان ۱۳۸٤ :: ٢٠ آبان ۱۳۸٤
» ۱٦ آبان ۱۳۸٤ :: ۱٦ آبان ۱۳۸٤
» ٢۱ مهر ۱۳۸٤ :: ٢۱ مهر ۱۳۸٤
» ٩ مهر ۱۳۸٤ :: ٩ مهر ۱۳۸٤
» ۳ مهر ۱۳۸٤ :: ۳ مهر ۱۳۸٤
» ۱ مهر ۱۳۸٤ :: ۱ مهر ۱۳۸٤
» پرنده مردنی است. :: ٢۱ شهریور ۱۳۸٤
» ٩ شهریور ۱۳۸٤ :: ٩ شهریور ۱۳۸٤
» ٢٩ امرداد ۱۳۸٤ :: ٢٩ امرداد ۱۳۸٤
» ٢٦ تیر ۱۳۸٤ :: ٢٦ تیر ۱۳۸٤
» ٢٢ تیر ۱۳۸٤ :: ٢٢ تیر ۱۳۸٤
» ۱٠ فروردین ۱۳۸٤ :: ۱٠ فروردین ۱۳۸٤
» سال نو مبارک... :: ٢ فروردین ۱۳۸٤
» آیا می دانید ؟ :: ٢٤ آبان ۱۳۸۳
» گل عشق :: ٢٤ مهر ۱۳۸۳
» شعر :: ٢٩ شهریور ۱۳۸۳
» ۱٢ شهریور ۱۳۸۳ :: ۱٢ شهریور ۱۳۸۳