دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

خود درگیری

هی‌ مینویسی هی‌ پاک میکنی‌، هی‌ مینویسی و پاک میکنی‌ و آخر میفهمی که بعضی‌ وقتها دو تا کلمه بهتر از هر نوشته و شعر و داستانی میتونه حالتو توصیف کنه: فاصله - درد !

  

_ وقتی‌ که نمیتونی بین عقلو احساست تصمیم بگیری فکر میکنی‌ که کاش هیچوقت باهاش اشنا نمی‌شدی...

   + شادی - ٦:۳٩ ‎ق.ظ ; ٥ اردیبهشت ۱۳٩٥