دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

 

Pretty - little - liar

   + شادی - ٩:٢۱ ‎ق.ظ ; ٢٤ آبان ۱۳٩٤

عشق

دیدی وقتی یه بادوم تلخ میخوری؟!!!

 سریع بعدش چندتا بادوم شیرین میخوری تا تلخیش از بین بره! 

تو دیگه لذتی از بادوم های شیرین نمیبری!

فقط میخوری که اون تلخی رو فراموش کنی!

وقتی هم که اون تلخی تموم شد،

دیگه میترسی بادوم بخوری...

که نکنه دوباره تلخ باشه!؟

عشق مثله اون بادوم تلخه میمونه!

بعدش با آدمای زیادی آشنا میشیا!!!

ولی فقط واسه فراموش کردن اون...

بعدش هم دیگه میترسی عاشق شی.

در اصل آدم ها فقط یه بار عاشق میشن!

از اون به بعد یا واسه فراموشیه، یا از اجباره تنهایی...

   + شادی - ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ ; ٧ آبان ۱۳٩٤