دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

 

من پری کوچکه غمگینی را میشناسم

که در اقیانوسی مسکن دارد

و دلش را در یک نی لبک چوبین می نوازد،

آرام آرام...

پری کوچک غمگینی

که شب از یک بوسه می میرد

و سحرگاه از یک بوسه به دنیا میاید...

 

فروغ

   + شادی - ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ ; ٢٢ مهر ۱۳٩٤