دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

هیچ تصمیمی یک شبه گرفته نمیشه...

هیچ آدمی یک شبه تغییر نمیکنه،

هیچ آدمی یک شبه خشک نمیشه،

هیچ عشقی یک روزه نمیمیره،

هیچ آدمی یک شبه تصمیم های بزرگ نمیگیره... آدمی که یک روز بی خبر ناگهان چمدون ور میداره و میره، شک نکن که قبل تر از اون رفته...

آدمی که یک روز فریاد می زنه خسته ام ! شک نکن که مدت ها قبل از اون منتظره شنیدن یه خسته نباشی ساده بوده...

آدمی که ناغافل می زنه زیر گریه، مطمئن باش که از مدت ها قبل  یه بغض سنگین رو با خودش از این طرف به اون طرف میبرده...

آدمی که با تمام وجود میاد میگه دوستت دارم،

قبل از گفتن این جمله مدت زیادی رو نخوابیده و رویابافی کرده...

نه رفتن آدم هارو قضاوت کنیم،

نه اومدنشون رو...

فقط تا جایی که راه داره بهشون حق بدیم...

   + شادی - ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ ; ٧ بهمن ۱۳٩٤