دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

یه دختر...

یه دختر تو تراسه روبرویی

شبا کنسرته فریادش براهه

صداش میگیره از بس غصه داره،

نمی‌شه دیدش از بس شب سیاهه...

 

   + شادی - ۸:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳ تیر ۱۳٩٢

حرف مردم

گور بابای حرف مردمو خودشون کردن!

 

 

من عاشقتم...

   + شادی - ٤:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳ تیر ۱۳٩٢

......

 
دلم ....

یک شب تنهایی می خواد

بایه عالمه تو و

گوشه کنارهای آغوشت!!!

   + شادی - ٢:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱٠ تیر ۱۳٩٢