دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

why do we close our eyes...??

why do we close our eyes when we pray?

?when we cry

?whenwe imagine

when we kiss

because the most wonderful thing in life are unseen .and only

felt by the heart...

 

   + شادی - ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ ; ٢۸ فروردین ۱۳۸٥

 

اينم يه آهنگ از بنيامين...اسمشو نميدونم ولی فوق العاده اس...!!!:

يه عاشق...بی قايق...تو دريا...چشماشو...ميبنده...تو رويا...من عاشق...بی قايق...تو دريا ميميرم...چشمامو ميبندم...بی رويا ميميرم.

ميرم و ميميرم آسوده ميشم از عشق...ميرم و ميميرم...جشن تولده مرگمو برای تو...زير آب ميگيرم.

يه زيبا.نگاهش.به موجها...يه عاشق. بی ساحل.تودريا....

پريای دريا...من امشب ميميرم...از عشق...يه زيبا...من امشب ميميرم.

ميرم و ميميرم.آسوده ميشم از عشق...ميرم و ميميرم...جشن تولده مرگمو برای تو...زير آب ميگيرم.

يه عاشق.من عاشق.بی قايق.تو دريا...چشمامو ميبندم.بی رويا...

يه زيبا نگاشو چه آروم...به موجها ميدوزه...يه عاشق.بی ساحل.تو دريا.چه تنها ميسوزه...

ميرم و ميميرم آسوده ميشم از عشق...ميرم و ميميرم...جشن تولده مرگمو برای تو...زير آب ميگيرم.

                              ساله خوبی داشته باشين!!!

   + شادی - ٢:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱٥ فروردین ۱۳۸٥