دنیای شادی


می نویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست..?!

شعر

شعر یعنی خیال
یعنی گل

شعر جاریست

یعنی آب

شعر یعنی ترانه

یعنی باغ

شعر رویاست

یعنی خواب

   + شادی - ٢:٥٠ ‎ب.ظ ; ٢٩ شهریور ۱۳۸۳

 

ای نام تو بهترین سر آغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

لبخند

   + شادی - ۸:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱٢ شهریور ۱۳۸۳